เรื่องย่อ

เรื่องย่อ แม้ยุทธหัตถีจะเป็นมหาศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคราวหนึ่งในประวัติศาสตร์ แม้กระนั้นก็หาใช่ศึกท้ายที่สุดที่ทำให้อโยธยามีความสบายสงบมาอีกกว่า 200 ปีไม่ ถ้าหากเป็นการเริ่มต้นที่การรวบรวมชาติบ้านเมืองรวมทั้งสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองให้กับแผ่นดิน สู่ข้อสรุปของอภิมหากาพย์ภาพยนตร์แอ็คชั่นอิงประวัติศาสตร์ จากตํานานกษัตริย์นักสู้ไทยอันเป็นสุดที่รักของพลเมืองคนไทย กว่า 4 ศตวรรษ กับเรื่องราวในตํานานที่เกิดขึ้นภายหลังอภิมหาศึกคชยุทธ์ยุทธหัตถีจบลง ข้อสรุปของทุกผู้แสดงในตํานานที่เกิดขึ้น กำเนิดอะไรขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านันทบุเรง ภายหลังพระมหาอุปราชาทรงสิ้นพระชนม์ ชีวิตทหารไพร่พลเมียนมาร์มอญที่ปราชัยจากศึกในประวัติศาสตร์เมื่อเดินทางกลับสู่กรุงหงสา ผลกรรมที่พระทองคำกัลยาณีทรงรับไว้ ชีวิตที่ดําเนินถัดไปของมณีจันทร์ที่ทรงตั้งพระท้อง การเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่หงสาสำหรับในการรบคราวสุดท้ายตามพระหวังของสมเด็จพระพระราชา

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin

แสดงความคิดเห็น